© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Kijken naar mensen


Kijken naar mensen is wat we eigenlijk constant doen: op een terrasje, op een feestavond, in de winkel. Ook in het werk en dan kijken we specifieker, omdat we met elkaar te maken hebben. We communiceren met elkaar, we stemmen af, we proberen dezelfde doelen na te streven. Kortom: we werken samen. Deze studiedagen zijn bedoeld om te leren gericht te kijken, zodat je beter in staat bent om de ander te begrijpen en waardoor het makkelijker wordt om met elkaar samen te werken.
Op de studiedagen hopen we jullie te leren om te kijken met een multifocale bril. Zo kan je kijken naar gedrag, stijlen en rollen, maar ook naar iemands dynamiek. Met menselijke dynamieken introduceren we onderliggende structuren die de basis vormen voor de manier waarop mensen werken en communiceren. Deze kennis is toe te passen in jullie onderlinge communicatie en samenwerking.
De opbrengst van deze twee dagen is gericht op het zicht krijgen op communicatiebehoeften in jullie team en het ontdekken van persoonlijke eye-openers.


Dag 1

1. Introductie


  • Kennismaking met de trainers.
  • Toelichting op het programma
  • Een 'ogen'blik.

2. Kijken naar mensen deel 1
We gebruiken 'de ijsberg' als een eerste manier van kijken om verschillen tussen mensen in kaart te brengen. Het gaat om verschillen in gedrag, stijlen, gewoonten, rollen en ook verschillen in persoonlijkheid en onderliggende structuren. In kleine groepjes wordt een eerste verkenning gedaan.

Pauze

3. Kijken naar mensen deel 2
Vanuit de brede verkenning van de ijsberg gaan we meer de diepte in door drie principes te verkennen, die we allemaal in ons hebben en die we ook inzetten om iets op te lossen of aan te pakken. Zo selecteren we steeds informatie, we maken verbinding met mensen en we zijn gericht op de toepassing. Mensen verschillen in de manier waarop ze dat doen en zo komen we tot een verkenning van de mentale, emotionele en de fysieke centrering.


  • Verwerking in tweetallen.
  • Plenair: Verkennen van centreringen.

Lunch

4. Kijken naar mensen deel 3
Als het weer mee zit, doen we een activiteit buiten die ons veel kan leren. We maken de verkenning compleet door 5 dynamieken te verkennen.

5. Afronding
Terugblik en vooruitkijkend naar de volgende studiedag.

Tussen de twee studiedagen krijgen jullie een opdracht waarmee je feedback verzamelt om een beeld te krijgen van je gedrag, je rol(len) en mogelijk je dynamiek.


Dag 2


1. Terugblik

Op een interactieve manier halen we de inhoud van de vorige bijeenkomst terug.
 
2. Goed kijken en luisteren
We kijken en luisteren naar ontdekkingen die gedaan zijn in de afgelopen weken.
De centreringen en dynamieken worden verder verkend en we krijgen inzicht in de betekenis voor onderlinge samenwerking en communicatie.

Pauze

3. Samenwerkingsopdracht
Door een samenwerkingsoefening komen alle varianten in denken en handelen in beeld.
In de nabespreking gaan we in op individuele communicatie behoeften en mogelijkheden om de samenwerking in een groep te verbeteren.

Lunch

4. Wat kan ik betekenen voor het team

Een ieder krijgt de gelegenheid om op een eigen manier te reflecteren op kwaliteiten, valkuilen en communicatiebehoefte.

5. Verdere toepassingen

Tenslotte gaan we in op allerlei mogelijke toepassingen.
We denken bijv. aan communicatie met ouders, toepassen in schooloverleg. Maar ook voor het werken in de klas kan het geleerde toepassingsmogelijkheden bieden.
   
6. Afronding
Wat heb jij nog nodig om deze twee dagen goed af te ronden?
Plenair: een rondje wat voor een ieder de opbrengst is van deze twee dagen

Uitvoering: Germaine Fabrie en Piet Lemmen   

Kosten: € 700,-
Inclusief materiaal en verblijf.

Data: in overleg te bepalen.

Deze tweedaagse kan ook voor een bestaand team verzorgd worden.
Kosten: € 5500,- incl. intake, excl. verblijf.