© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Trainingsdag ‘Communicatie met ouders’


Je wilt ouders meer betrekken bij het leerproces en op school wordt er al veel gedaan om ouders te betrekken. Er zijn regelmatig contacten tussen ouders en leerkrachten om te praten over de ontwikkeling van de kinderen. Dat is een goede zaak. Maar hoe kunnen we op een goede manier met ouders in gesprek zijn? Hoe kunnen we zo met ouders in gesprek gaan, dat ouders mede- eigenaar worden van het onderwijsproces? Het zou mooi zijn als leerkrachten en ouders zich samen sterk maken voor de ontwikkeling van het kind!

Bovenstaande vraagt aandacht voor een goede communicatie tussen leerkrachten en ouders. Dat vraagt dat je gesprekstechnieken beheerst, maar vooral ook dat je een houding hebt om je in te leven. En dat je nieuwsgierig bent naar de thuissituatie of de manier waarop ouders de school ervaren.
Verschillen in culturele achtergronden zijn ook een aandachtspunt. Wat verwachten ouders eigenlijk van ons?

Deze studiedag staat in het teken van communicatie met ouders. Het is de bedoeling dat we op deze dag leren om op een goede manier gesprekken te voeren met ouders en dat we met elkaar in gesprek zijn over richtlijnen die ons kunnen helpen om ouders optimaal te betrekken bij de het onderwijsproces op school.

Programma

1. Introductie
Motief van deze dag en introductieoefening.

2. Hoe communiceer je nu met ouders

We maken kennis met 4 stijlen in de communicatie met ouders. Daarna verkennen we de voordelen en nadelen van iedere stijl.

Korte pauze

3. Een emmer met tools
Een hele rij gespreksinterventies zijn je tools om de regie te voeren over gesprekken die je voert met ouders. We gaan er meteen mee aan de slag door ze te oefenen.

4. In twee groepen aan de slag
We gaan in twee groepen aan de slag. De ene groep gaat met elkaar in gesprek om tot richtlijnen te komen voor een goed oudercontact in de school. De andere groep gaat gespreksvaardigheden trainen in verschillende gesprekssituaties.

Lunch

5. Opstartoefening LSD
Demonstratie: LSDeet.
Luisteren Samenvatten Doorvragen als basisvaardigheid.

6. Twee keer toepassen

Vanuit het ochtendprogramma wordt één idee uitgewerkt, dat meteen toegepast zou kunnen worden op de eigen school.
Ook wordt verder getraind op het toepassen van gespreksinterventies.

Pauze


7. Plenaire oefening
We spelen verschillende situaties uit die deelnemers hebben ingebracht.
Op allerlei manieren krijg je de gelegenheid om dingen uit te proberen, te zien hoe iets kan werken en wat niet. En als het nodig is, dan helpen we elkaar om het eens anders te doen.

8. Afronding van de dag


Data: in overleg te bepalen.

Plaats: Nader te bepalen.

Uitvoering: Piet Lemmen en trainingsacteur

Kosten:
€ 450,-
Incl. materiaal en verblijf

Deze studiedag kan ook voor een bestaand team verzorgd worden.
Kosten: € 2625,- excl. locatiekosten en catering