© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Leertraject 1

Leertraject: 'herontwerpen van een onderwijsorganisatie'


Doelen:


 • inzicht krijgen in twee manieren van organiseren
 • kunnen hanteren van een integraal ontwerpmodel
 • kunnen analyseren van problemen die voortkomen uit de structuur van de organisatie
 • kunnen analyseren van problemen die voortkomen uit de cultuur van de organisatie
 • kunnen maken van een organisatie-ontwerp dat kansen biedt voor duurzame oplossingen van huidige organisatieproblemen

Doelgroep: In feite iedereen die op HBO-niveau mee wil denken over zijn/haar organisatie: Met name leden van College van Bestuur en directieleden, maar ook leraren die kennis op willen doen over het organiseren van schoolorganisaties zijn van harte welkom.

Groepsgrootte:
8 - 12 deelnemers

Studiebijeenkomsten
5 bijeenkomsten van een dagdeel. Tussen de bijeenkomsten door krijgen deelnemers opdrachten voor literatuurstudie en om analyses uit te voeren. Uiteindelijk maakt iedere deelnemer voor de eigen organisatie een herontwerp.

Bijeenkomst 1:


 • Introductie van twee manieren van organiseren
 • Verkenning van het bureaucratisch regime en sporen er van in de eigen organisatie
 • Verkenning van flexibele organisatievormen

Opdracht: lezen van diverse artikelen

Bijeenkomst 2:


 • Introductie analyse-instrumenten:

    a. parameters van arbeidsdeling
    b. het cultuurkwadrant
Opdracht: maken van een analyse van de eigen organisatie

Bijeenkomst 3:
Ontwerpen van de schoolorganisatie m.b.v. het integraal ontwerpmodel.
Komen tot een grof ontwerp:


 • de leerlingen als opdracht.
 • de werkprocessen in kaart gebracht.
 • de visie vertaald in functie-eisen van de organisatie.

Opdracht: maak een grof herontwerp voor de eigen organisatie

Bijeenkomst 4:

Van grof ontwerp naar verfijning:


 • de inrichting van teams
 • de inrichting van de managementstructuur
 • de afstemming van de systemen

Opdracht: herontwerp je eigen organisatie naar het ideale plaatje.

Bijeenkomst 5:

Van ideaal ontwerp naar een realistisch ontwerp.
Verkenning van belemmeringen om het ideaalplaatje te hanteren en verkenning van mogelijkheden om tot een realistisch ontwerp te komen.
Opdracht: uitwerken van een analyse en ontwerpnotitie op basis van de uitwerkingen van de afgelopen bijeenkomsten.

SBU
32 uur

Afronding

Iedere deelnemer krijgt in een persoonlijk gesprek feedback op de uitgewerkte analyse en ontwerp.
Certificaat van deelname.
Dit traject is opgenomen als bron bij het prorfessionaliseringsthema Regie en Strategie van het schoolleidersregister PO. Dat houdt in dat dit traject gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema van informeel leren.