© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Leertraject 2

Workshops: Hanteren van tools in een school met zelfverantwoordelijke teams


Doelen:

Het kunnen hanteren van tools zoals: het verdelen van verantwoordelijkheden, werken met een jaarplan, sturen op resultaat.

Doelgroep:
Directieleden en bouwco÷rdinatoren, die bezig zijn met de invoering van zelfverantwoordelijke teams.

Groepsgrootte:
8 tot 12 deelnemers

Studiebijeenkomsten:
In vier bijeenkomsten van een dagdeel worden tools ge´ntroduceerd die gehanteerd zijn bij de invoering van zelfverantwoordelijke teams. De tools worden meteen toegepast naar de eigen organisatie.

Bijeenkomst 1: introductie zelfverantwoordelijke teams en tool 'kwadrant zelfsturing'
Bijeenkomst 2:
tool 'benoemen van verantwoordelijkheidsgebieden'
Bijeenkomst 3:
tool 'teamontwikkeling en de rol van de teamco÷rdinator'
Bijeenkomst 4:
tool 'maken van een jaarplan vanuit resultaatgebieden'

Afronding:
Consultatie via mail en telefoon over de toepassing van de instrumenten in de praktijk.

SBU:
20 uur