© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Leertraject 3

Training: Leiding geven aan een zelfverantwoordelijk team


Doelen:


  • Deelnemers hebben inzicht in processen van teamontwikkeling
  • Deelnemers zijn vaardig in het leiden van vergaderingen
  • Deelnemers zijn in staat om feedback te geven aan teamleden
  • Deelnemers zijn in staat om het team te coachen op het oplossen van (samenwerkings-)problemen.

Doelgroep:
Bouwteamleiders, teamcoördinatoren

Groepsgrootte:
8-12 deelnemers

Studiebijeenkomsten:
In 6 bijeenkomsten worden de bouwteamleiders getraind om vaardigheden toe te passen die nodig zijn om leiding te kunnen geven aan een bouwteam. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een logboek bij houden en dat zij bereid zijn om in oefensituaties te stappen.

Bijeenkomst 1:
In deze bijeenkomst gaat het over rolneming. Je rol als teamleider in het team en je rol als managementlid waarbij je medeverantwoordelijk bent voor de afstemming tussen de bouwen en medeverantwoordelijk bent voor de uitvoering van het schoolbeleid. Aan de hand van een profiel van bouwteamleider brengen we op allerlei manieren je gedrag, stijlen, gewoonten, en persoonlijke kenmerken in kaart. Eerst weten wat jouw gebruiksaanwijzing is, voor je anderen gaat aansturen.
                                                                                             
Bijeenkomst 2: Het eerste wat je moet doen is het leiden van overleg. In deze bijeenkomst gaat het over de voorwaarden van een goed overleg. Je krijgt de gelegenheid om te oefenen. Ook verkennen we allerlei tips om deelnemers actief te betrekken.

Bijeenkomst 3:
Feedback geven en aanspreken wanneer het nodig is. We doen het te weinig, terwijl uit onderzoek blijkt dat medewerkers behoefte hebben aan feedback. We oefenen in het geven en ontvangen van feedback en we bereiden situaties voor waarin we het daadwerkelijk gaan doen.

Bijeenkomst 4:

Begeleiden en coachen van collega's is vaak een nieuwe taak van een bouwteamleider. We verkennen en oefenen met verschillende coachingssituaties. Het uitvoeren van een klassenconsultatie gaan we voorbereiden om daadwerkelijk toe te passen.

Bijeenkomst 5:
Om de juiste interventies toe te passen is het van belang om kennis te hebben van teamontwikkeling. We behandelen verschillende fasen van teamontwikkeling. Je krijgt een methodiek aangereikt om zicht te krijgen op de samenstelling van het team. Deze methodiek wordt meteen in de praktijk toegepast.

Bijeenkomst 6:
Als team kom je voor allerlei dagelijkse problemen te staan die om een oplossing vragen. In deze bijeenkomst leer je voor ieder probleem met je team 5 oplossingen te bedenken.

Afronding:
Iedere deelnemer organiseert een 360 graden feedback m.b.v. een aangereikt instrument. De 360 graden feedback wordt verwerkt door Lemmen&Partners en de trainer geeft vanuit de feedback en de ervaringen vanuit de training een aantal ontwikkelpunten. Een deelnemer heeft recht op een certificaat als minstens 5 bijeenkomsten zijn bijgewoond en als de 360 graden feedback is uitgevoerd.

SBU:
40 uur