© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Leertraject 4

Leertraject: Directievoering op het ontwikkelen van een professionele cultuur van eigenaarschap


Doelen:


  • inzicht in de betekenis van eigenaarschap vanuit het Job Demand†Resource Model (Bakker)
  • inzicht in de verschillende niveaus van aansturing en dat concreet†kunnen invullen
  • kunnen toepassen van 'anders vasthouden' door het toepassen†van transformatief leiderschap

Doelgroep:
Directieleden, Algemeen Directeuren, Leden van College van†Besturen, die bezig zijn om een transitieproces in gang te zetten naar het ontwikkelen van eigenaarschap in de organisatie.

Groepsgrootte:
8 tot 12 deelnemers†††††††††††††††††††††

Studiebijeenkomsten:

4 Bijeenkomsten van een dagdeel. Gedurende het traject zijn deelnemers in de gelegenheid om de cursusleider te bellen of te mailen over situaties zoals die zich in de eigen praktijk†voordoen.

Bijeenkomst 1:

Een professionele cultuur van eigenaarschap, wat houdt dat in? U krijgt een overzicht van verschijningsvormen. De Onderwijsraad heeft er iets over gezegd, het krijgt vorm vanuit de professionele leergemeenschap, de structuur van de organisatie biedt ruimte om eigenaarschap mogelijk te maken of niet. We verkennen het JDR-model van Bakker en van daaruit zetten we een aantal indicatoren op een rij om eigenaarschap zichtbaar te†maken.

Bijeenkomst 2:
U maakt kennis met drie niveaus van aansturing die maken dat u 'anders vasthoudt' en ruimte laat aan anderen om eigenaar te kunnen zijn. Verder gaan we in deze bijeenkomst in op de rol van de directie in het transitieproces. De bijeenkomst wordt afgerond met het ontwikkelen van een plan van aanpak om interventies te doen die leiden tot inspiratie en gezamenlijk leren.

Bijeenkomst 3:
De teamleiders en de directie als managementteam. Ook daar†kunnen verantwoordelijkheden gedeeld worden. We spreken dan van gedeeld leiderschap. We maken kennis met een systeem waarin portefeuillehouders medeverantwoordelijkheid zijn voor resultaat, personeel, beheer en financiŽn. Door duidelijke indicatoren te benoemen kan gestuurd en bijgestuurd worden. In het tweede deel van deze bijeenkomst gaat het om de 'V' van vertrouwen en het ondersteunen en coachen van teamleiders bij de uitvoering van hun taak.

Bijeenkomst 4:

Ingrijpen of niet. Voor veel directies een belangrijke afweging. Soms moet het, omdat de afbreukrisico's te groot zijn. We gaan op zoek naar de juiste interventies voor de korte en de lange termijn. Deze bijeenkomst krijgt vorm door intervisie vanuit ingebrachte dilemma's. Daarna worden oplossingen getoetst aan de theorie.

Afronding:
Certificaat van deelname als alle bijeenkomsten zijn bijgewoond.

SBU:
20 uur

Dit traject is opgenomen als bron bij de professionaliseringsthema's Persoonlijk Leiderschap en Kennis-en kwaliteitsontwikkeling van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat dit traject gedeeltelijk aansluit bij de genoemde thema's en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.