© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Motiverend leidinggeven

"Yes, we can!", was de motivatie-yel van Barack Obama. De uitspraak is bedoeld als aanmoediging en motivatie om, ondanks moeilijke tijden, er iets moois van te maken. En tegelijkertijd weten we, dat het daadwerkelijk 'doen' door de mensen zelf moet gebeuren. Van binnenuit, omdat zij dat zelf willen.Als leidinggevende van een school staat u aan het roer en geeft u richting en u wilt uw teamleden motiveren er voor te gaan. En dat in een tijd, dat er veel van leerkrachten gevraagd wordt. Brede inzetbaarheid bijvoorbeeld om hetzelfde te kunnen doen met minder mensen. Opvang van leerlingen in het kader van Passend Onderwijs. Blijvende aandacht voor de kwaliteit van het lesgeven, dat staat of valt met de competenties van leerkrachten.
 


Hoe motiveer ik mijn mensen als er spannende tijden aankomen. Wat kan ik doen met  weerstanden? Hoe beweeg ik mensen om veranderen, omdat er andere eisen gesteld worden dan vroeger? Hoe worden mensen eigenaar van wat er op school moet gebeuren? En als mensen dan niet kunnen? Of erger: als ze niet willen?


Dit leertraject wil een antwoord vinden op deze vragen. U leert motivatietheorieën om te zetten naar praktisch handelen. We gaan op zoek naar acties die in uw praktijk werken.Doelgroep: 
Directieleden van scholen.

Omdat tijdens het traject momenten ingebouwd worden om te reflecteren op de ontwikkeling van het team en individuele teamleden, is het te overwegen om als directiekoppel in te schrijven. Dit kan zeker een meerwaarde hebben voor de daadwerkelijke toepassing op de eigen school.Uitgangspunten voor het leertraject

Met een groep directieleden wordt gedurende het leertraject een professionele leergemeenschap ingericht, in de vorm van een leerteam. Dat wil zeggen, dat de groep directeuren als team samenwerkt om een antwoord te krijgen op een aantal vragen. Deze vragen worden vooraf met elkaar geformuleerd.

LemmenLearning zorgt voor het halen van kennis van buiten, door specialisten onderdelen te laten verzorgen. Daarnaast wordt onderling kennis en ervaring gedeeld.
Natuurlijk zou het goed zijn als opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk. Daarom zal tijdens het traject gewerkt worden aan een toepassingsplan.Opbouw leertraject

Vanuit de uitgangspunten wordt het volgende leertraject ingericht:Bijeenkomst 1: Introductie op motiverend leidinggeven
We maken kennis met elkaar.
We verkennen vanuit theorie belangrijke opvattingen over hoe mensen te motiveren zijn. We passen deze opvattingen meteen toe op de eigen praktijk van het leidinggeven. We gaan in op specifieke leervragen van deelnemers. Gezamenlijk geven we de leervragen een plaats in de programmering van de tweedaagse conferentie en de terugkombijeenkomsten.

Tweedaagse conferentie: Motiverend leidinggeven

Deze tweedaagse is voor een deel bedoeld om input te krijgen voor de geformuleerde leervragen. Dus….braaf de schoolbanken in en luisteren, meedoen, oefenen. 
De tweedaagse is als volgt opgebouwd:

Ochtend: Blok theorie 'Motiveren van betrokkenheid'.

U krijgt inzicht in opvattingen over motiveren, vertaald naar het leidinggeven. 
U  krijgt inzicht in wat 'bevlogenheid' is en wat u in uw organisatie kunt doen om dat te stimuleren.


Middag: Blok 'Instrumenten en methodieken'

Mooi die theorie, maar wat als mensen niet meer willen en niet meer kunnen? Karlijn Hagoort (HRM-manager) en Germaine Fabrie (psycholoog en coach) hebben dagelijks te maken met deze vraag. Zij gaan in op allerlei instrumenten en methodieken, die ingezet kunnen worden om mensen en de organisatie verder te helpen.Na 17.00 uur: Intervisie bij de ondergaande zon.

Diner


Ochtend: Blok 'oefenen'
De grootste motivator bent uzelf. U als persoon, die leiding geeft. 'Eerst de ander begrijpen voor u zelf begrepen kan worden' is daarbij een belangrijke wijsheid. U krijgt gelegenheid om verschillende soorten gesprekken te voeren. U bepaalt de oefensituaties en met de trainingsacteur worden die uitgespeeld. U gaat naar huis met een handvol feedback en tips voor het voeren van verzuimgesprekken, corrigerende gesprekken en beoordelingsgesprekken.


Middag: Blok 'toepassen'

Analoog aan het maken van een groepsplan in de klas, maakt u een groepsplan voor het team. U maakt een groepsoverzicht voor het team  en u brengt in kaart wat teamleden nodig hebben. Vandaar uit maakt u een interventieplan dat u de komende tijd gaat uitvoeren.
                  
Twee terugkombijeenkomsten:
Deze bijeenkomsten worden geprogrammeerd in overleg met de deelnemers. Inhoudelijk gaat het om twee hoofdvragen in het motiverend leidinggeven: wat kan ik bijdragen aan de motivatie van individuele personeelsleden en hoe kan ik sturen op het versterken van betrokkenheid en 'eigenaarschap' in het team.
                    


Data: deze worden in samenspraak met de deelnemers bepaald. Om de spits te ontlopen zijn de terugkombijeenkomsten steeds van 10.00-14.00, incl. lunch. 


Locatie: één van de scholen. De tweedaagse is op een andere locatie.

Coaching:
Tijdens dit traject kan coaching aangevraagd worden. Indien gewenst, worden hierover met iedere deelnemer afzonderlijk afspraken gemaakt.Kosten
€ 1050,- per persoon (BTW-vrij)

Na inschrijving krijgt u een factuur toegestuurd. 

Deze kosten zijn excl. verblijf.

De verblijfskosten voor de tweedaagse:  € 255,- per persoon.Herregistratie schoolleider PO

Het traject Motiverend Leidinggeven is opgenomen als bron bij de professionaliseringsthema's Persoonlijk leiderschap, Regie en Strategie en Leidinggeven aan Veranderingen van het schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat dit traject gedeeltelijk aansluit bij genoemde thema's en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op betreffende thema's via informeel leren.