© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Leertrajecten/Opleidingen


De leertrajecten en opleidingen van Lemmen Learning onderscheiden zich door een sterk didactisch concept dat wordt gekenmerkt door:

Actief leren door:


  • Gebruik te maken van specifieke onderwijsvormen: training/oefening en casu´stiek in de thema's;
  • Waar het functioneel is, worden trainingsacteurs ingezet;
  • Werken met een logboek, dat uitdaagt om te reflecteren op de toepassing van het geleerde in de praktijk.

Hoger leren door:


  • Tijdens bijeenkomsten theorie samen te vatten en deelnemers uit te dagen om zelf de verbreding te zoeken door te lezen of internet af te speuren;
  • Hanteren van opdrachten die een beroep doen op hogere cognitieve vaardigheden zoals analyseren, synthetiseren, conceptualiseren, planmatig handelen, evalueren.

Samenwerkend leren door:


  • Werkvormen te hanteren die samenwerking stimuleren;
  • Aandacht te hebben voor groepsprocessen en het innemen van (wisselende) rollen in studiegroepen.

Werkplekleren door:


  • Het hanteren van studie- en verwerkingsopdrachten in de praktijk;
  • Toepassen van collegiale consultatie van collega-cursisten;
  • Het organiseren van feedbackmomenten op de eigen werkplek.

Alle trajecten worden ondersteund door coaching. Onze docenten zijn beschikbaar voor telefonisch, skype en/of e-mail consult.

Ook hier geldt ons maatwerkformule: U bepaalt mede de inhoud en de samenstelling van de groep. De training wordt tegen een totaalprijs berekend op basis van werkelijk in te zetten uren door de trainers.